Brochure

Een folder en een brochure zijn schriftelijke communicatiemiddelen. Een folder is één vel gevouwen drukwerk en een brochure bestaat uit meerdere vellen papier die aan elkaar zijn gehecht (bijvoorbeeld gelijmd, genaaid, geniet). Een folder wordt ook wel een flyer of leaflet genoemd, met name als het om kleine formaten gaat die niet zijn gevouwen.

Wanneer een folder of een brochure?

Indien veel toelichting en achtergrondinformatie nodig is, dan kunt u beter voor een brochure kiezen. Is het doel vooral de lezer kort en bondig te informeren, dan ligt een folder of flyer meer voor de hand.

Checklist ter voorbereiding van de ontwikkeling van folder en of brochure

 • Wat is het doel? Gaat het om informeren (kennis), het beïnvloeden van opinies (houding) of om bepaalde activiteiten te stimuleren (gedrag)?
 • Wat moet er gecommuniceerd worden?
 • Wat is de boodschap?
 • Voor welke doelgroep is het bestemd?
 • Hoe en wanneer gaat de distributie plaatsvinden?
 • Welk medium (folder/flyer/brochure) is het meest geschikt?

Een goede folder:

 • Is gericht aan de juiste doelgroep.
 • Geeft duidelijk aan wat van de lezer wordt verwacht.
 • Sluit aan bij de behoeften, belangen en beweegredenen van de lezer.
 • Bevat korte en eenvoudige teksten.
 • Heeft een vormgeving die in overeenstemming is met het doel.
 • Biedt vetgedrukte teksten die voldoende mogelijkheid geven aan de snelle lezer om te scannen.
 • Heeft een logische opbouw (de belangrijkste dingen staan vooraan).

Made in Uden kan voor u brochures of magazines ontwerpen. Hierbij wordt rekening gehouden met uw huisstijl en wensen. Een aantal voorbeelden treft u hier aan: