Huisstijl

De ontwikkelingen gaan snel. Ook in de manier waarop we communiceren. Was tot voor kort een mooie bedrijfsbrochure voldoende, tegenwoordig zijn er ook veel digitale uitingen. Om goed in beeld te blijven bij hun doelgroepen moeten ondernemers daar op de juiste manier op inspelen. Made in Uden denkt op al die terreinen mee. Samen met onze klant zoeken we naar de juiste manier om zijn identiteit in de markt te zetten. Maar ook om die identiteit vast te houden. Want in een snel veranderende wereld komt het nogal eens voor dat bedrijven vergeten mee te ontwikkelen. Hoewel de vorm er soms nog best mee door kan, kan een logo of huisstijl door innovaties in de betreffende branche technisch verouderd raken. Maar veranderingen of modernisering bínnen de organisatie kunnen er eveneens toe leiden dat een huisstijl de lading onvoldoende dekt.

Soms zijn er van die prachtige ‘natuurlijke’ momenten om eens te bezien hoe uw organisatie er wat dat betreft voor staat. Ook nu dient zich zo’n moment aan. Uiterlijk 1 februari 2014 zal IBAN namelijk de nieuwe standaard in het betalingsverkeer zijn. Dat vraagt om aanpassing van uw communicatiemiddelen. Het lijkt nog ver weg, maar toch is het belangrijk dat u niet te lang wacht met de voorbereidingen. Zeker als u de gelegenheid te baat neemt om meteen ook eens naar de visuele identiteit van uw organisatie te kijken. Wij verzorgen graag een inventarisatie en geven u daarna een weloverwogen advies. Nooit willekeurig, maar altijd op basis van argumenten. Met als resultaat een herkenbare en sterke huisstijl die uitstekend past bij de actuele ambities van uw bedrijf.

Een herkenbare huisstijl kenmerkt zich door de aanwezigheid van een logo.
Maar let op: een leuk plaatje is nog geen goed logo. En wat je zelf mooi vindt, is ook niet per se een goed logo.

  • Functionaliteit. Stem je logo af op wat je doelgroep bij jou zoekt en niet in de eerste plaats op wat jij mooi vindt. De boodschap die je wilt uitdragen is het belangrijkste aspect van je logo. Een goed logo zorgt voor herkenning, en draagt bij aan naamsbekendheid en identiteit. Bovendien onderscheid je je ermee van anderen.
  • Originaliteit. Zorg ervoor dat het logo niet te letterlijk is. Trek dus geen plaatje over. Een plaatje of een idee is eerder een vertrekpunt voor je ontwerp. Daar moet je van abstraheren. Wees creatief, want dan wordt het logo onderscheidend. Een wereldbol gebruiken om aan te geven dat je internationaal opereert, is afgezaagd.

Een logo alleen vormt nog geen huisstijl. In een goede huisstijl zijn herkenbare elementen (blokjes, rondjes, figuurtjes, streepjes en/of kleuren) verwerkt, die afgeleid zijn van het logo. Deze elementen keren steeds terug en zorgen zo voor de herkenbaarheid en identiteit van je communicatie-uitingen.

[portfolio_slideshow id=323].