Posters

 

Posters moeten in een zeer korte tijd de kernboodschap overbrengen bij de doelgroep. Een poster bestaat veelal uit een aansprekende kopregel, illustratie, korte tekst (bijvoorbeeld een aankondiging met thema, personen, datum, tijd en locatie of een korte opsomming van punten) en een afzender.

Om effect te hebben moet een poster worden gezien, gelezen, geloofd en herinnerd.

Voordelen van posters/affiches

  • Posters hebben een hoge attentiewaarde tegen relatief lage kosten.
  • Ze kunnen selectief en oplage-onafhankelijk worden ingezet (zowel massamediaal als doelgroep-selectief).
  • Ze kunnen worden ingezet waar andere media niet komen en/of beschikbaar zijn.
  • Ze kunnen op de plek waar de doelgroep komt worden ingezet, zowel binnen als buiten.
  • Korte productietijd: inhaken op actuele onderwerpen die landelijk dan wel lokaal spelen is mogelijk.
  • Lokale overheden beschikken veelal over gratis in te zetten locaties voor posters die ook door niet-commerciële organisaties (gratis dan wel tegen sterk gereduceerde tarieven) kunnen worden gebruikt. Vergeet de bibliotheken en andere openbare gebouwen niet.

Nadelen van posters/affiches

  • De locatie is bepalend voor de opvallendheid en de mogelijkheid om groepen te bereiken. Niet elke plek is in die zin even geschikt.
  • De distributie en plakmogelijkheden zijn afhankelijk van gemeentelijk beleid.
  • Posters zijn vandalisme-gevoelig.
  • Het zijn vluchtige communicatiemedia: de confrontatietijd van de doelgroep met de uiting is kort.

[portfolio_slideshow id504]